Bijstand in de relatie met overheden en in geval van controle